Services

Gia công phần mềm.

Xây dựng và phát triển các phần mềm thương mại, trắc địa và du lịch.

Phân phối sản phẩm phần mềm.

Contact us


MAJOR PRODUCTS/SERVICES

* Các ứng dụng về bản đồ trên thiết bị di động (smartphone, tablet) .

* Ứng dụng thanh toán và xác định sản phẩm bằng công nghệ NFC .

* Thư viện video và xử lý video trên thiết bị di động.

* Ứng dụng OTT trên điện thoại di động .

* Ứng dụng quản lý phương tiện và định vị phương tiện .

MAJOR CUSTOMERS

* Vatgia.com

* Tamtay.vn

* TinhVan.com

* Viện Khoa học đo đạc và bản đồ (http://www.vigac.vn/)

Website Security Test